Anul 2021

Hotarirea nr. 21

privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.03.2021/ 28.04.

Hotarirea nr. 22

privind rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii la data de 16.06.2021/ 16.06.

Hotarirea nr. 23

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021/ 16.06.

Hotarirea nr. 24

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare elevilor din învățământul preuniversitar de stat ai Școlii gimnaziale ''FLORENTA ALBU'' Vâlcelele/ 16.06.

Hotarirea nr. 25

privind modificarea si completarea HCL nr. 36 din 17.11.2020/ 18.06.

Hotarirea nr. 26

privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr 36/ 17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Valcelele, judetul Calarasi in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”/ 02.07.

Hotarirea nr. 27

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Valcelele, pentru o perioada de 3 luni (AUGUST 2021 - OCTOMBRIE 2021)/ 02.07.