Proces verbal nr. 23/ 20.04.2024

Cu ocazia completării Biroului electoral Central de Circumscripție Comunală nr. 54 Vîlcelele.