Indicatori

Executia bugetului local la 4 noiembrie 2022.