Serviciul de salubrizare

Documentatie de atribuire.
Anunt achizitie

În conformitate cu prevederile L. 52/ 2003 republicata privind transparenta decizionala.