Transparența decizională

Anunțuri în conformitate cu articolul 7 din L52/ 2003:


Rapoarte de evaluare a implementării L 52/ 2003:

Rapoarte de evaluare a implementării L 544/ 2001:

Rapoarte ale primarului privind starea economica, socială si de mediu a comunei:


Alte informatii: