Anul 2021

Hotarirea nr. 1

privind acoperirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 a deficitului bugetar sectiunea functionare/ 08.01.

Hotarirea nr. 2

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Valcelele, pentru o perioada de 3 luni (FEBRUARIE 2021 - APRILIE 2021)/ 29.01.

Hotarirea nr. 3

privind actualizarea/completarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Valcelele pentru anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 4

privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Valcelele, judetul Calarasi, pe anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 5

privind aprobarea planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 6

privind aprobarea Planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârsit infractiuni si urmează să presteze muncă în folosul comunitătii ca obligatie stabilită de către instanta de judecată, pe anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 7

privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru autoturismele/ utilajele primariei comunei Valcelele, judetul Calarasi, pe anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 8

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 9

privind modul de administrare si taxare a islazului comunal pentru anul agricol 2021-2022/ 24.02.

Hotarirea nr. 10

privind aprobarea retragerii Consiliului Local Valcelele din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Calarasi/ 24.02.

Hotarirea nr. 11

privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr 22/30.09.2019 privind înfiinţarea şi organizarea „ Serviciului public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Valcelele” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al comunei Valcelele, judeţul Calarasi/ 24.02.

Hotarirea nr. 12

privind modificarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valcelele/ 24.02.

Hotarirea nr. 13

privind aprobarea situatiilor financiare la data de 30.12.2020/ 30.03.

Hotarirea nr. 14

privind aprobarea Planului anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2021, la nivelul comunei Vâlcelele/ 30.03.

Hotarirea nr. 15

privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi/ 30.03.

Hotarirea nr. 16

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021/ 13.04.

Hotarirea nr. 17

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021/ 13.04.

Hotarirea nr. 18

privind rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii la data de 13.04.2021/ 13.04.

Hotarirea nr. 19

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Valcelele, pentru o perioada de 3 luni (MAI 2021 - IULIE 2021)/ 28.04.

Hotarirea nr. 20

privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 22/ 30.09.2019 privind înfiinţarea şi organizarea „Serviciului public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Valcelele” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al comunei Valcelele/ 28.04.