Dispozitii primar

anul 2021.
Dispozitia 1

privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila/ 05.01.

Dispozitia 2

privind convocarea sedintei extraordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 08.01.2021/ 06.01.

Dispozitia 3

privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Ionut avand functia de muncitor necalificat, in cadrul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Islaz Comunal,Administrativ si Gospodarire Comunala Valcelele/ 06.01.

Dispozitia 4

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021/ 11.01.

Dispozitia 5

privind actualizarea Comisiei comunale la nivelul U.A.T. comuna Valcelele, judeţul Călăraşi, pentru organizarea și desfășurarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor în anul 2021/ 19.01.

Dispozitia 6

privind actualizarea Comisiei comunale la nivelul U.A.T. comuna Valcelele, judeţul Călăraşi, in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol/ 19.01.

Dispozitia 7

privind convocarea sedintei ordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 29.01.2021/ 25.01.

Dispozitia 8

privind desemnarea membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei Valcelele, județul Călărași pentru sprijinirea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor/ 27.01.

Dispozitia 9

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titularului Acasandrei Cosmina- Florentina/ 31.01.

Dispozitia 10

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titularului Dan Sanda/ 31.01.

Dispozitia 11

privind incetarea acordarii ajutorului social titularului Ursaru Georgiana Tudorita/ 31.01.

Dispozitia 12

privind incetarea acordarii ajutorului social titularului Barbu Alina-Mihaela/ 31.01.

Dispozitia 13

privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare (CPA)/ 10.02.

Dispozitia 14

privind desemnarea persoanei care să îndeplineasca atribuții de aplicare a Legii nr. 17/ 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului/ 12.02.

Dispozitia 15

privind convocarea sedintei ordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 24.02.2021/ 18.02.

Dispozitia 16

privind delegarea atribuțiilor funcției contractuale de conducere de sef serviciu al Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Valcelele, domnului Petre Constantin sef SVSU în cadrul SVSU Valcelele/ 26.02.

Dispozitia 17

privind incetarea acordarii ajutorului social titularului Coseri Cezara- Gica/ 28.02.

Dispozitia 18

privind incetarea acordarii ajutorului social titularului Angheluta Anica/ 28.02.

Dispozitia 19

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titularului Ursaru Georgiana Tudorita/ 28.02.

Dispozitia 20

privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Stancu Georgiana- Tudorita/ 28.02.