Dispozitii primar

anul 2021.
Dispozitia 41

privind numirea domnului Ciurel George- Valentin, in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul Asistenta Sociala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vâlcelele, judetul Calarasi/ 07.05.

Dispozitia 42

privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Țintaru Petronela ca asistent personal al persoanei cu handicap grav gradul I Tintaru Daniel Florica/ 12.05.

Dispozitia 43

privind desemnarea responsabilului pentru relatia cu societatea civila si cu punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 52/ 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica/ 12.05.

Dispozitia 44

privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol / 17.05.