Dispozitii primar

anul 2021.
Dispozitia 21

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Grancea Elena/ 28.02.

Dispozitia 22

privind modificarea cuantumului venitului minim garantat titularului Grancea Elena/ 28.02.

Dispozitia 23

privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor de insotitor ale persoanelor cu handicap grav/ 10.03.

Dispozitia 24

privind constituirea Comisiilor de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vâlcelele/ 15.03.

Dispozitia 25

privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Valcelele in anul 2021/ 17.03.

Dispozitia 26

privind convocarea sedintei ordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 30.03.2021/ 24.03.

Dispozitia 27

privind incetarea acordarii ajutorului social titularului Mirea Elena/ 31.03.

Dispozitia 28

privind modificare cuantum alocatie ptr. sustinerea familiei titularului Poga Magdalena- Daniela/

Dispozitia 29

privind modificare cuantum alocatie ptr. sustinerea familiei titularului- Rosca Elena Costela/ 31.03.

Dispozitia 30

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului- Grigore Vasilica/ 31.03.

Dispozitia 31

privind suspendarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Constantin Tudorita/ 31.03.

Dispozitia 32

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Comarniceanu Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap Neacsu Mihaela-Liliana/ 31.03.

Dispozitia 33

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Vacarus Irina/ 31.03.

Dispozitia 34

privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Comarniceanu Gabriela ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Neacsu Mihaela- Liliana/ 31.03.

Dispozitia 35

privind constituirea Comisiei de predare a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi/ 31.03.

Dispozitia 36

privind convocarea sedintei extraordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 13.04.2021/ 09.04.

Dispozitia 37

privind convocarea sedintei ordinare de lucru a Consiliului local Valcelele din data de 28.04.2021/ 22.04.

Dispozitia 40

privind aprobarea dosarului de venit minim garantat/ 30.04.